18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής (2019) Gallery Items