Βιογραφικό

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιωάννης Κακίσης

Ονοματεπώνυμο:

Ιωάννης Δ. Κακίσης

Ημερομηνία Γέννησης:

6-1-1968

Τόπος Γέννησης:

Αθήνα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

kakisis@med.uoa.gr

1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο, Αθήνα.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Εγκύκλιες σπουδές:

1979-1985, Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου: 19,6).

Προπτυχιακή εκπαίδευση:

1985-1991, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός πτυχίου: Άριστα.

 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: 1991, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
 • Άλλαστοιχείαπροπτυχιακήςεκπαίδευσης: Clinical clerkship in the Division of General Surgery, Cook County Hospital, Chicago, Illinois, USA, Αύγουστος
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Εξειδίκευση:

9/1992 – 9/1993, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Β’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

2/1995 – 9/1995, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού και Χειρουργικής Νεφροπαθών, Λαϊκό Νοσοκομείο.

10/1995 – 9/1997, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο.

10/1997 – 10/2001, Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής, Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο.

 • Τίτλος Ειδίκευσης Αγγειοχειρουργικής: 2002.
 • Άδεια Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας: 2002, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.
 • Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Αγγειοχειρουργικής (EBSQ Vasc), 2004.
 • Honorary Fellow of the European Board of Vascular Surgery (Honorary FEBVS), 2012.
 • Άδεια εκτέλεσης αγγειακών υπερήχων, 2012.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας, 2018.
 • Διδακτορική διατριβή: 1997-2001, Ο ρόλος των γονιδίων της απόπτωσης και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού στην πρόγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαθμός: Άριστα.
 • Μεταπτυχιακάπρογράμματα:
 • ATLS (Advanced Trauma Life Support – Course of the AmericanCollege of Surgeons), 1996.
 • Basic Endovascular Surgical Techniques Course, European Society for Vascular Surgery, 2000.
 • Advanced Endovascular Surgical Techniques Course, European Society for Vascular Surgery, 2000.
 • Open and Endovascular Masterclass, European Society for Vascular Surgery, 2003.
 • Infra-Renal Aneurysm Repair – open and endovascular repair (workshop), European Society for Vascular Surgery, 2005.
 • Carotid Stenting (workshop), European Society for Vascular Surgery, 2005.
 • Neuromodulation Peripheral Vascular Disease Course, St Jude Medical, 2011.
 • L. Gore & Associates, Inc., GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis featuring GORE® C3 Delivery System Clinical Training Program, 2012.
 • Fenestrated Endovascular Workshop, 2012.
 • Fenestrated Endovascular Workshop, 2012.
 • Zenith Fenestrated Endovascular Training Course, 2014 (certification on Zenith Fenestrated).
 • Incraft Training, University of Rome “Tor Vergata”, 2-3 February 2015.
 • Fenestrated Anaconda Endovascular Workshop. London, 15th-16th April 2016.
 • ICH Good Clinical Practice Certificate, The global health network, 2016.
Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό
 • 1/2002 – 5/2003: Yale University School of Medicine, Section of Vascular Surgery, New Haven, Connecticut, USA, (Διευθυντής Καθ. B. Sumpio).
 • 6/2003: University of Texas at Houston, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Houston, Texas, USA, Ιούνιος 2003 (Διευθυντής Καθ. H. Safi).
 • 7/2003 – 9/2003: Academic Teaching Hospital Klinikum Nuremberg-Germany, Department of Vascular and Endovascular Surgery, Nuremberg, Germany, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003 (Διευθυντής Καθ. D. Raithel).

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των εκτοετών φοιτητών Ιατρικής στο μάθημα της Χειρουργικής.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των τεταρτοετών φοιτητών Ιατρικής στα μαθήματα της Χειρουργικής Σημειολογίας και Χειρουργικής Παθολογίας.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής στο κατ’ επιλογήν μάθημα της Αγγειοχειρουργικής.
 • Συμμετοχή σε πολυάριθμα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Αθήνα, την Κρήτη, τη Λάρισα και την Κύπρο.
 • Εξεταστής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού διπλώματος Αγγειοχειρουργικής (European Board of Surgery Qualification in Vascular Surgery, EBSQ-VASC).
 • Συμμετοχή σε οκτώ (8) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:
 • ΠΜΣ «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική».
 • ΠΜΣ: «Θρόμβωση, αιμορραγία, ιατρική των μεταγγίσεων».
 • ΠΜΣ: «Αγγειοχειρουργική: ενδαγγειακές τεχνικές».
 • ΠΜΣ «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη & διάγνωση των αγγειακών παθήσεων».
 • ΠΜΣ: «Παθολογία της κύησης».
 • ΠΜΣ: «Χειρουργική ανατομία».
 • ΠΜΣ: «Περιοχική αναισθησία».
 • ΠΜΣ: «Επεμβατική Ακτινολογία».
 • Εκπαιδευτής αγγειοχειρουργών στους αγγειακούς υπερήχους (Triplex).
 • Εξεταστής αγγειοχειρουργών για τη λήψη άδειας εκτέλεσης αγγειακών υπερήχων (Triplex).
 • Συμμετοχή σε τριμελή επιτροπή επίβλεψης 7 διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί και 5 που βρίσκονται σε εξέλιξη

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Δεκέμβριος 2003 – Νοέμβριος 2008: Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο.
 • Νοέμβριος 2008 – Οκτώβριος 2010: Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργι-κής, Γ’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο.
 • Οκτώβριος 2010 – Ιανουάριος 2013: Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικόν» Νοσοκομείο.
 • Ιανουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2018: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, “Αττικόν” Νοσοκομείο.
 • Σεπτέμβριος 2018 – σήμερα: Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, “Αττικόν” Νοσοκομείο.

5. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2003 – 2018:  Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων ως χειρουργός ή χειρουργός επιβλέπων ειδικευόμενο: 3.799.
 • Επεμβάσεις σε:   καρωτίδες: 309
 • ανευρύσματα αορτής: 471
 • περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια: 860
 • φλεβική ανεπάρκεια: 278
 • νεφροπαθείς για προσπέλαση: 1.314 

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή στα ακόλουθα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

 • «Μελέτη του ρόλου του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση), των μεταλλοπρωτεϊνασών και των αναστολέων τους στην παθογένεση των κιρσών των κάτω άκρων». Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία (ESVS) (2001).
 • «Μία τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) μελέτη των αποτελεσμάτων της ζονιπορίδης στις καρδιακές επιπλοκές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε εξωκαρδιακές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις». Pfizer (2002-2003).
 • «Μελέτη της υφής και της κινητικότητας της αθηρωματικής πλάκας κατά την εξελικτική πορεία της αθηρωμάτωσης. Διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές, σε πειραματικό και κλινικό επίπεδο». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. IΙ) στα πλαίσια του προγράμματος «Πυθαγόρας Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» (2003).
 • «Συμβολή των αιμοδυναμικών παραγόντων στην πρόκληση ιστομορφολογικών αλλοιώσεων του τοιχώματος των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων». Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού 2003 (ΠΕΝΕΔ 2003).
 • «Η αποτελεσματικότητα της γονιδιακής θεραπείας με το ολιγονουκλεοτίδιο Εgr-1 στην ινομυϊκή υπερπλασία των φλεβικών μοσχευμάτων». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «Καποδίστριας» για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
 • «Πολυπαραγοντική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρδιαγγειακού κινδύνου στο μεταβολικό σύνδρομο και στο σακχαρώδη διαβήτη. Πειραματική μελέτη της υποστροφής εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης». Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. IΙ) στα πλαίσια του προγράμματος «Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» (2004).
 • «Η επίδραση της υπολιπιδαιμικής αγωγής με ατορβαστατίνη στις μηχανικές ιδιότητες της αορτής: μια πειραματική μελέτη». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «Καποδίστριας» για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
 • «Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα εκτίμησης (πρόγνωσης) του εξατομικευμένου κινδύνου από την ανάπτυξη δυνάμεων στα ενδαγγειακά μοσχεύματα και της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης στην ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής». Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • «Η αθηρωματική πλάκα στην καρωτίδα: μία πολυεπιστημονική προσέγγιση με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών». Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • «Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2)”.
 • «Characterization of patients following acute venous thromboembolism (VTE) and assessment of safety and effectiveness of dabigatran etexilate (DE) in the treatment and secondary prevention of acute deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) in comparison to vitamin K antagonist (VKA) in routine clinical practice – RE-COVERY DVT/PE».
 • «Αξιοποίηση του ελληνικού αμπελώνα για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων με δράση στη φλεβική ανεπάρκεια».

7. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Έπαινοι – Βραβεία
 • Τιμητικός έπαινος λόγω αρίστης επίδοσης και επιμελείας κατά τη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 1991.
 • Τιμητικός έπαινος για την εργασία με τίτλο: “Η θέση των παραθυρεοειδών αδένων σε τυχαία επιλεγμένες περιπτώσεις”. 45o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1991.
 • Έπαινος για την εργασία με τίτλο: “Έκφυση της σπονδυλικής αρτηρίας (επί 900 πτωμάτων)”. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργι-κής, 1996.
 • Βραβείο Επιτροπής Εκπαίδευσης, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Επιτροπή Εκπαίδευσης, 1996.
 • Β΄ Βραβείο, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Επιτροπή Εκπαίδευσης, 1996.
 • Βραβείο για την εργασία με τίτλο: “Κορεσμός σε Ο2 της έσω σφαγίτιδας: μέθοδος παρακολούθησης της εγκεφαλικής ισχαιμίας κατά τη διάρκεια της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής”. Αναισθησιολογικές εξελίξεις ’99.
 • Έπαινος για την καλύτερη Κλινική Μελέτη στη μελέτη με τίτλο: “Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοικτή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής”. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής-Αγγειολογίας, 2004.
 • Βραβείο «Π. Β. Δημακάκος» καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα της γονιδιακής θεραπείας με το ολιγονουκλεοτίδιο egr-1 στην ινομυϊκη υπερπλασία των φλεβικών μοσχευμάτων». 12οΠανελλήνιοσυνέδριοΑγγειολογίαςΑγγειοχειρουργικής, 2010.
 • Best Poster Award 2011, European Society for Surgical Research για την ανηρτημένη ανακοίνωση με τίτλο “Regional heterogenecity and time-course of immunohistochemical changes in the venous wall of a porcine arteriovenous shunt model”, 46th Annual Congress, 2011, European Society for Surgical Research.
 • Βραβείο «Δημακάκου» καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο «Endograft limb occlusion after endovascular aortic repair. A single center experience». 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 2014.
 • Βραβείο 1ης καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο «Η επίδραση της άσκησης στο καρδιαγγειακό σύστημα σε διαβητικούς επίμυες». 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, 2016.
 • 1ο βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο: «Η σιλοσταζόλη επιδρά στο μηχανισμό έκκρισης κυτταροκινών κατά την οξεία φάση φλεγμονής, σε μοντέλα περιφερικής ισχαιμίας ανοσοανεπαρκούς και αγρίου τύπου μυός, διαφοροποιώντας την επαγόμενη αγγειογέννεση». 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, 2018.
 • 2ος τιμητικός έπαινος ελεύθερης ανακοίνωσης για την εργασία με τίτλο: «Δημιουργία προγνωστικού μοντέλου για την πρόβλεψη τύπου ΙΙ ενδοδιαφυγής μετά από ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής». 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας, 2018.

Υποτροφίες

 • Υποτροφία ”Π. Χρυσοσπάθη” (Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας), 1998.
 • Υποτροφία ”Ακαδημαϊκός Καθηγητής Γρ. Σκαλκέας” (Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας), 1999.
 • Υποτροφία “Κοντολέοντος” (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) για μετεκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2001.
 • Υποτροφία “Marco Polo” (European Society for Vascular Surgery) γιαμετεκπαίδευσηστο Yale University School of Medicine, Section of Vascular Surgery, 2002.
 • International Scholar for the year 2008 της Αμερικανικής Εταιρείας Αγγειακής Χειρουργικής (Society for Vascular Surgery).

8. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελληνικές
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
 • Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
 • Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία
 • Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α.)
 • Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Διεθνείς

European Society for Vascular Surgery.

9. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Ιατρικής: Αγγειακή Χειρουργική. CD Liapis, K Balzer, F Benedetti-Valentini, J Fernandes e Fernandes (eds). Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου. Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης: Χρήστος Δ. Λιάπης, Ιωάννης Δ. Κακίσης.
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο του περιοδικού «Ελληνική Αγγειοχειρουργική», 2011 – 2015.
 • Κριτής εργασιών σε 24 διεθνή περιοδικά:
 • European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.
 • Annals of Vascular Surgery.
 • The Journal of Cardiovascular Surgery.
 • Journal of Clinical Ultrasound.
 • European Neurology.
 • Clinical Drug Investigation.
 • Disease Markers.
 • International Journal of Molecular Sciences.
 • Vascular Health and Risk Management.
 • American Journal of Nephrology.
 • SAGE Open Medicine.
 • Annals of Vascular Medicine and Research.
 • Thrombosis Research.
 • Clinics in Surgery.
 • Journal of Angiology & Vascular Surgery.
 • Acta Medica Academica.
 • BMJ Case Reports.
 • SM Journal of Clinical and Medical Imaging.
 • Advanced Journal of Vascular Medicine.
 • Vascular and Endovascular Surgery.
 • Therapeutics and Clinical Risk Management.
 • Journal of Clinical Medicine.

10. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2010 – σήμερα: Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο του Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Master of Science στην Αγγειοχειρουργική «Ενδαγγειακές Τεχνικές – Endovascular Techniques»

12/2010 – σήμερα: Υπεύθυνος Εργαστηριακής Μονάδας Αιμοδυναμικής Μελέτης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2008-2010: Μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

2008-2010: Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

2/2011 – 2/2013: Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

2/2013 – 5/2015: Ταμίας Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

5/2017 – 5/2019: Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

Συμμετοχή στην οργάνωση 11 ελληνικών και 3 διεθνών συνεδρίων

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑNΤΗΣΕΙΣ

 • Διαλέξεις – εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδας: 44
 • Συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες: 116
 • Προεδρία – συντονισμός – σχολιασμός συνεδριάσεων: 43
 • Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικκά σεμινάρια: 17
 • Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια: 46
 • Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια: 121

12. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Ξενόγλωσσες πλήρεις δημοσιεύσεις: 161
 • Δημοσιεύσεις περιλήψεων εργασιών σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 36
 • Κεφάλαια σε ξενόγλωσσα συγγράμματα: 15
 • Περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια: 81
 • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά: 47
 • Δημοσιεύσεις περιλήψεων εργασιών σε ελληνικά περιοδικά: 5
 • Κεφάλαια σε ελληνικά συγγράμματα: 16
 • Περιλήψεις ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια: 119